Betalingsforsikring - Salgspantlån

Skademeldingsportal


« Tilbake

Forsikring ved dødsfall


Hvordan meldes dødsfall?

Etterlatte som ønsker å sende inn søknad om erstatning ifm. dødsfall bes om å kontakte oss direkte på e-post: skadeservice@imaa.no eller telefon 400 34 440.


Hva dekkes ved dødsfall?

Hvis den forsikrede dør i forsikringstiden som følge av sykdom eller ulykke utbetales utestående balanse på dødsdato. Maksimal erstatning er begrenset oppad til kr 750 000.


Hva slags dokumentasjon må jeg sende inn ved dødsfall?

Ved dødsfall må følgende dokumentasjon vedlegges:

  • Bekreftelse på dødsfallet fra behandlende lege som oppgir årsak og tidspunkt.
  • Kopi av skifteattest

Skadeservice

v/ Insurance Management Administration & Advisors (IMAA)
Postboks 165, 3571 Ål

Skadeservice (IMAA) utfører skadeoppgjør etter instruks fra, og på vegne av forsikringsselskapet AmTrust International Underwriters DAC.