Betalingsforsikring - Salgspantlån

Skademeldingsportal


« Tilbake

Betalingsfritak ved ufrivillig Arbeidsledighet / permittering


Jeg har fått permitteringsvarsel. Hvordan kan jeg få erstatning fra Betalingsforsikringen?

  • Du kan søke om erstatning når du har vært permittert i mer enn 30 dager sammenhengende.
  • Du må ha dokumentasjon fra Arbeidsgiver som viser permitteringsvarsel og dokumentasjon fra NAV som viser at du er registrert som arbeidsledig, har rett til å motta dagpenger


Jeg er permittert. Betaler Betalingsforsikringen lånet mitt?

  • Ja, når du har vært permittert i mer enn 30 dager sammenhengende.
  • Du må ha sendt inn dokumentasjon fra Arbeidsgiver og NAV som viser at du er registrert som arbeidsledig og har rett til å motta dagpenger.


Jeg har fått varsel om permittering. Kan jeg søke om erstatning fra Betalingsforsikring nå?

Nei. Du kan søke om erstatning når du har vært permittert i mer enn 30 dager sammenhengende fra skadedato (hendelsestidspunktet) – det vil si fra og med den dagen du har fått innvilget dagpenger fra NAV.


Jeg er sesongarbeider og er permittert. Betaler Betalingsfritaket lånet mitt?

Nei. Betalingsfritaket gir ingen erstatning for permittering/arbeidsledighet når du er sesongarbeider eller har midlertidig ansettelse. Du må ha vært fast ansatt i minst 6 mnd sammenhengende og ha minst 50% stilling for å kunne søke betalingsfritak.


Jeg har nettopp kjøpt Betalingsfritak og har blitt permittert. Betaler Betalingsfritaket lånet mitt ?

Betalingsfritaket være kjøpt FØR du fikk permitteringsvarsel og du må ha hatt forsikringen i 90 dager før permitteringstidspunktet.


Jeg får forskudd på dagpenger fra NAV. Kan jeg søke om erstatning fra Betalingsfritaket nå?

  • Nei. Du kan søke om erstatning når du har fått innvilget dagpenger fra NAV og har vært permittert i mer enn 30 dager sammenhengende
  • Forskudd på dagpenger fra NAV er en hjelpestønad i form av lån inntil din søknad om dagpenger er behandlet. For mer informasjon som gjelder forskudd på dagpenger for permitterte og arbeidsledige, se nav.no

Skadeservice

v/ Insurance Management Administration & Advisors (IMAA)
Postboks 165, 3571 Ål

Skadeservice (IMAA) utfører skadeoppgjør etter instruks fra, og på vegne av forsikringsselskapet AmTrust International Underwriters DAC.