Betalingsforsikring - Salgspantlån

Skademeldingsportal


« Tilbake

Forsikring ved kritisk sykdom


Når kan jeg melde fra om kritisk sykdom?

Du kan søke om erstatning når diagnose er fastslått av lege. Se nærmere bestemmelser vedrørende dette i vilkårene.


Hva defineres som kritisk sykdom?

  • Kreft
  • Første hjerteinfarkt
  • Hjerneslag
  • Hjertesykdom som krever operasjon
  • Transplantasjon av ett viktig organ
  • Nyresvikt

Definisjonene i vilkåret gir nærmere beskrivelse av disse sykdommene og hva som er dekket under forsikringen.


Hva dekkes ved kritisk sykdom?

Ved kritisk sykdom utbetales det erstatning tilsvarende utestående balanse. Forsikringsselskapets ansvar er begrenset til maksimalt 750 000 kroner.


Gjelder det en kvalifiseringsperiode for denne dekningen?

Ja. Det gis ingen erstatning ved kritisk sykdom for forhold der du har konsultert lege eller mottatt behandling i løpet av de 30 første dagene fra forsikringens startdato.


Hva slags dokumentasjon må jeg sende inn ved kritisk sykdom?

  • Kopi av legeerklæring som bekrefter diagnose, dato for når diagnosen ble stilt, samt bekreftelse på at det er første gang diagnose er stilt.

Skadeservice

v/ Insurance Management Administration & Advisors (IMAA)
Postboks 165, 3571 Ål

Skadeservice (IMAA) utfører skadeoppgjør etter instruks fra, og på vegne av forsikringsselskapet AmTrust International Underwriters DAC.